BIJ OVERLIJDEN

Neem bij overlijden direct contact op met onze uitvaartleider:
Mevrouw Wiepie Hoekstra
Telefoonnummer: 06-53217831
Zij is 24 uur per dag bereikbaar.

De dood. We praten er niet graag over. Toch is het belangrijk je voor te bereiden op het onvermijdelijke moment van afscheid. Bij het verlies van een dierbare voeren emoties als verdriet en verslagenheid de boventoon. Daar is geen plaats voor de praktische kant van het afscheid. Hoe fijn is het dan dat dat stukje alvast goed geregeld is. Daar komen wij in beeld als uitvaartvereniging. Wij nemen nabestaanden de organisatie van de begrafenis of crematie uit handen. Wij doen dat met grote zorg, professioneel en betaalbaar.

Ontdek hier dat het lidmaatschap van onze uitvaartvereniging een waardevol lidmaatschap is tegen een kleine prijs.