BIJ OVERLIJDEN

Neem bij overlijden direct contact op met onze uitvaartleider:
Mevrouw Wiepie Hoekstra
Telefoonnummer: 06-53217831
Zij is 24 uur per dag bereikbaar.

Doel
Uitvaartvereniging “Minnertsga”  is opgericht in 1886 om, zonder winstoogmerk, op basis van goede burenhulp en uit solidariteit, hulp te verlenen bij uitvaarten van mensen in de directe woonomgeving.

Onze uitvaartleider
Sinds 15 oktober 2016 is mevrouw Wiepie Hoekstra onze uitvaartleider. Zij heeft van jongs af aan ervaring in de uitvaartbranche daar haar vader al 25 jaar bode was van de uitvaartvereniging “Eare en Plicht” van Cornjum/Jelsum. Nadat haar vader gestopt was als bode heeft zij deze taak op zich genomen. Wiepie heeft onder andere ervaring opgedaan hij de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” uit Leeuwarden waar ze 13 jaar lang volgens een vast weekendrooster werkte. Met haar ervaring en persoonlijke uitstraling geeft ze rust en aandacht voor de overledene en de naaste familie. In geval van overlijden kunt u haar bereiken op telefoonnummer 06-53 2178 31.

De reserve uitvaartleider is de heer Ritske Wiersma.

Persoonlijk afscheid
Als lid van onze vereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in een, voor u en uw nabestaanden, vertrouwde omgeving. Dat geeft steun in die moeilijke periode. Er is steeds deskundig en toegewijd personeel beschikbaar om u te begeleiden.

 Praktische zaken
Op de achtergrond regelen de mensen van uitvaartvereniging “Minnertsga” allerlei praktische zaken zoals bv. het doen van aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand, het regelen van rouwdrukwerk, de plaatsing van de rouwadvertenties in dagbladen, het bestellen van de kist en de voorbereiding van de begrafenis of crematie. Uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met de nabestaanden.

De kosten van een uitvaart
De uitvaartvereniging kan de gehele uitvaart verzorgen. Leden van de uitvaartvereniging betalen hiervoor een aanzienlijk lager bedrag dan niet-leden.

Het vergoedingsbedrag per uitvaart van een lid wordt per jaar vastgesteld (€ 1.500,– in 2022). De contributie bedraagt per jaar € 32.50 per lid (2022). Voor de kinderen van de leden mits aangemeld, tot 18 jaar behoeft geen contributie te worden betaald. Voor kinderen waarvan 1 ouder/verzorger lid is van onze vereniging ontvangt men de helft van de vergoeding. Bij de vereniging aangesloten leden ontvangen de door vereniging ontvangen kortingen De gemiddelde uitvaartkosten, na aftrek van het vergoedingsbedrag en de ledenkorting, komen op ruim € 3.000, -. De hoogte van de kosten hangen vooral af van de grote van de rouwadvertentie en het aantal rouwkaarten.

Opbaargelegenheid
Sinds 2004 heeft onze uitvaartvereniging een nieuwe opbaargelegenheid met 2 opbaarkamers, een keukenblok en een invalide w.c. aan de Skoallestrjitte 2a. Deze ruimte is tijdens het gebruik volledig beschikbaar voor de familie om zo, op ieder gewenst moment, toegang te hebben tot het gebouw.
    

Het boek “125 jaar uitvaartvereniging Minnertsga” is te downloaden via deze link: 125 Jaar Uitvaartvereniging Minnertsga.